Hvordan skaber vi lokale forandringer, der gør livet med cøliaki nemmere?

Meget kan man rykke på lokalt

Fra efteråret 2021 sætter vi i Dansk Cøliaki Forening fokus på, hvordan man kan skabe lokale forandringer for sig selv og andre med cøliaki. I vores dialog med medlemmer over hele landet, hører vi om mange former for lokale udfordringer, der påvirker dagligdagen – det kan være alt fra det beskedne udvalg af glutenfri produkter i det lokale supermarked og restauranter uden glutenfri retter på menukortet til håndteringen af børns behov i skoler og institutioner eller praktiserende lægers manglende opmærksomhed på cøliaki-symptomer.

”Det er problematikker, vi naturligvis har fokus på som patientforening på et mere overordnet plan”, siger sekretariatsleder Dennis Nedergaard Larsen.  ”Men når det drejer sig om lokale forhold, er det ofte ikke handlinger fra organisationens side, der kan rykke noget. men derimod lokal handling fra medlemmernes egen side. Hvis man er ked af, at man ikke kan få glutenfri mad på sin lokale café, er det meget mere effektivt at gå i dialog med caféen om deres menukort, end at ringe til sin patientforening. Selv hvis sekretariatet var to eller tre gange så stort, ville vi aldrig kunne nå i mål med at løse alle de lokale udfordringer, medlemmerne oplever. Derfor skal vi i stedet bruge kræfterne til at gøre medlemmerne i stand til selv at handle på udfordringerne.”

 

 

Andre der vil det samme

Der er mange sager, man har bedst mulighed for at rykke på lokalt. Især hvis man kan finde sammen med andre, der har samme udfordringer og samme ønske om forandring. Om netop det handler projektet Lokal Forandring, som vi søsætter dette efterår. Det vil blandt andet ske gennem en række medlemsmøder, der vil finde sted i København, i Roskilde og i Vejle og vil samle medlemmer med det fælles ønske om at skabe lokale forandringer, der hvor de bor.

Projekt Lokal Forandring er et samarbejde mellem Dansk Cøliaki Forening og organisationen Medborgerne, der har rig erfaring med tilgangen ’community organizing’ – en tilgang, der tager afsæt i troen på, at vi alle kan skabe forandring, hvis vi er gode til at finde sammen med andre, der har samme behov og ønsker som os selv. Om det siger Janni Nielsen fra Medborgerne:

”Noget der ofte kan afholde os fra at søge indflydelse er, at vi er bange for at komme til at stå alene med det. At der ikke er andre end os, der synes sagen er vigtig og gerne vil arbejde for den. Når man så opdager, at der er andre mennesker, der vil det samme som én selv, måske mennesker med andre evner og ressourcer, der kan supplere ens egne, så opdager man også, at man kan nå meget længere med en sag, end man kunne forestille sig.”

 

Det nære demokrati

Det handler om at insistere på demokratiet som noget nært. Demokrati som noget, der ikke bare handler om at stemme på valgdagen eller gå til demonstration en gang imellem, men sker i en løbende dialog imellem mennesker. Der er mange andre end politikere, der kan have indflydelse på, hvordan det er at leve et liv med cøliaki. Og ofte er den mest effektive vej til forandring den direkte vej: at sige til dem, hvad man godt kunne tænke sig.

”Demokratiet”, fortsætter Janni Nielsen, ”kan nogle gange have den svaghed, at det kun er dem, der er flest, der bliver hørt. ’Community organizing’ handler blandt andet om at skabe mulighed for at også dem, der ikke hører til det store flertal, kan blive hørt og forstået af de parter, der har indflydelse på deres livsforhold.”

I første omgang handler det om at blive hørt af hinanden, så man kan finde sammen om de lokale sager, men gerne vil arbejde for. Derfor vil vi i september afholde medlemsmøder, der først og fremmest handler om at skabe klarhed over, hvilke udfordringer der opleves lokalt, og hvilke af dem der er vilje til at handle på. Dernæst handler det om at finde den rette måde at skabe lydhørhed hos de aktører, man gerne vil påvirke. Det vil der være mulighed for at arbejde videre med ved workshop 2 i november måned.

 

Se mere her om projektet Lokal Forandring.