Projekt Lokal Forandring

Hvad handler Lokal Forandring om?

 

Projektet Lokal Forandring handler om at gøre medlemmer af Dansk Cøliaki Forening i stand til at handle på de udfordringer, de oplever lokalt. Det sker ved at finde sammen med andre, der oplever sammen udfordringer og i fællesskab finde nogle løsninger på udfordringerne.

Måske er du træt af, at der næsten ingen glutenfri produkter er i det lokale supermarked, eller at ingen spisesteder har glutenfri retter på menukortet. Måske synes du, at skolen eller børnehaven er for dårlig til at tage hensyn til børn med cøliaki, eller at de praktiserende læger er for uopmærksomme på cøliaki-symptomer.

For at gøre det nemmere for medlemmer på lokalt plan at påvirke disse forhold gennemfører vi efteråret 2021 tre steder i landet et workshop-forløb, der har til formål:

  • At afdække, hvilke udfordringer og behov medlemmerne ønsker at handle på lokalt.
  • At organisere de interesserede i lokale grupper, der ved at samle kræfterne om en fælles sag har bedre muligheder for at opnå resultater.
  • At give medlemmerne redskaber til at gå i dialog med forskellige aktører i deres lokalsamfund, som har indflydelse på deres livsforhold – det kan eksempelvis være dagligvarebutikker, spisesteder, sundhedspersonale eller lokalpolitikere.

 

Hvorfor skal jeg deltage?

  • Hvis du oplever udfordringer i din dagligdag, som du synes kalder på forandring.
  • Hvis du også synes det er sjovere og mere overskueligt at arbejde for forandring, når man ikke er alene om det.
  • Hvis du gerne vil have konkrete redskaber til at komme i dialog med andre, der kan være med til at skabe forandringer for dig og andre med cøliaki.
  • Hvis du ligesom vi tror på, at man kan komme langt ved at gå i dialog og udtrykke sine ønsker overfor omverdenen.

Vi lægger ud med workshops i henholdsvis Vejle, Roskilde og København – men man behøver ikke at være bosat i disse byer for at deltage. Håbet er, at alle der tropper op med konkrete ønsker om forandring vil finde inspiration og gerne også interessefæller, som de efterfølgende vil kunne samarbejde videre med i deres lokalområder.

Workshops vil finde sted i de tre byer på samme tid:

  • Lørdag d. 4. september 2021 kl. 10-16
  • Lørdag d. 13. november 2021 kl. 10-16
  • Lørdag d. 5. februar 2022 kl. 10-16

Tilmeld dig allerede nu  Bemærk at du kun forpligter dig til at deltage i det første arrangement.

Projektet er et samarbejde med organisationen Medborgerne og tager afsæt i deres mangeårige arbejde med community organizing, en metode der kort fortalt går ud på hjælpe lokale grupper, der ikke i tilstrækkelig grad bliver hørt, i gang med at varetage egne interesser ved at finde sammen om den fælles sag. Se mere i artiklen her om tankerne bag samarbejdet med Medborgerne.