Projekt Lokal Forandring

Hvad handler Lokal Forandring om?

 

Projektet Lokal Forandring handler om at gøre medlemmer af Dansk Cøliaki Forening i stand til at handle på de udfordringer, de oplever lokalt. Det sker ved at finde sammen med andre, der oplever sammen udfordringer og i fællesskab finde nogle løsninger på udfordringerne.

Måske er du træt af, at der næsten ingen glutenfri produkter er i det lokale supermarked, eller at ingen spisesteder har glutenfri retter på menukortet. Måske synes du, at skolen eller børnehaven er for dårlig til at tage hensyn til børn med cøliaki, eller at de praktiserende læger er for uopmærksomme på cøliaki-symptomer.

For at gøre det nemmere for medlemmer på lokalt plan at påvirke disse forhold vil vi i samarbejde med organisationen Medborgerne gennemføre forskellige forløb for grupper af medlemmer i forskellige dele af landet. Disse forløb vil have til formål:

  • At afdække, hvilke udfordringer og behov de deltagende medlemmer ønsker at handle på lokalt.
  • At finde flere interesserede i området, så man ved at samle kræfterne om en fælles sag kan få bedre muligheder for at opnå resultater.
  • At give redskaber til at gå i dialog med aktører lokalsamfundet, der kan have indflydelse på livsforholdene for mennesker med cøliaki – f.eks. dagligvarebutikker, spisesteder, sundhedspersonale eller lokalpolitikere.

 

Hvorfor skal jeg deltage?

  • Hvis du oplever udfordringer i din dagligdag, som du synes kalder på forandring.
  • Hvis du også synes det er sjovere og mere overskueligt at arbejde for forandring, når man ikke er alene om det.
  • Hvis du ligesom vi tror på, at man kan komme langt ved at gå i dialog og udtrykke sine ønsker overfor omverdenen.
  • Hvis du gerne vil have konkrete redskaber til at komme i dialog med andre, der kan være med til at skabe forandringer for dig og andre med cøliaki.

Skriv til os !

Ønsker du forandringer i dit lokalområde, og har du en konkret sag, som du gerne vil samarbejde med andre om at rykke på? Så skriv til os på lfe@coeliaki.dk – så vil vi se på, om der er andre med samme interesse, og hvordan vi bedst kan hjælpe arbejdet i gang.

Inspirationsmøde på Zoom

For at give så mange medlemmer som muligt mulighed for at høre mere om projektet og måske selv få inspiration til lokalt forandringsarbejde, afholder vi i midten af oktober et inspirationsmøde Zoom. Her vil man bl.a. kunne møde vores samarbejdspartnere i Medborgerne og høre mere om, hvordan de arbejder med at skabe lokale forandringer. Dato følger snarest.

 

Projektet er et samarbejde med organisationen Medborgerne og tager afsæt i deres mangeårige arbejde med community organising, en metode der kort fortalt går ud på hjælpe befolkningsgrupper, der ikke i tilstrækkelig grad bliver hørt, med at varetage egne interesser ved at finde sammen om den fælles sag. Se mere i artiklen her om tankerne bag samarbejdet med Medborgerne.