Opfølgning og kontrol

Behandlingen af cøliaki er 100 % glutenfri kost. Når tyndtarmen ikke længere udsættes for gluten, vil den begynde at hele og optage kostens næringsstoffer igen.

Har du oplevet symptomer som følge af din cøliaki, vil de begynde at aftage og i de fleste tilfælde helt forsvinde, når du følger en helt glutenfri diæt. Der er stor forskel på, hvor hurtigt symptomerne forsvinder. Nogle oplever at få det bedre i løbet af få dage. Hos andre sker forbedringen langsomt og gradvist. Der kan gå op til et år, før tyndtarmen er helet, afhængigt af hvor medtaget den var, da diagnosen blev stillet.

Den første tid med glutenfri kost kan det være nødvendigt med tilskud af mineraler og vitaminer, indtil tarmen optager tilstrækkeligt af kostens næringsstoffer.

Enkelte oplever, at det er nødvendigt at undgå laktose i de første måneder efter diagnosen.

Det er vigtigt at få god, faglig rådgivning hos den læge, der har stillet diagnosen, hos din egen læge eller hos en klinisk diætist.

Har du spørgsmål til hvilken glutenfri kost, der er rigtig for dig, kan du få hjælp hos Cøliakirådgivningens kliniske diætister.

Diagnosticering, behandling og opfølgning følger lægernes faglige guidelines. Vær opmærksom på, at de er skrevet i fagsprog til læger. Du kan eventuelt bruge dem i dialogen med din praktiserende læge, hvis der er tvivl om hvilke kontroller og undersøgelser, du bør gennemgå.

Guidelines på børneområdet.

Guidelines på voksenområdet.