Medlemsfordele

Som nyt medlem af Dansk Cøliaki Forening

  • modtager du vores to bagebøger
  • modtager du CøliakiNyt med artikler om ny forskning, opskrifter og aktivitetskalender 4 gange om året
  • får du stor medlemsrabat på vores bageskoler
  • kan du deltage i aktiviteter i lokalområderne med fokus på oplysning, at møde andre med cøliaki og erfaringsudveksling
  • støtter du foreningens arbejde for alle med cøliaki
  • får du ny viden om cøliaki
  • støtter du Cøliakirådgivningen
  • støtter du forskningsprojekter

Særligt om familiemedlemskab

Har du et personligt medlemskab kan andre personer i din husstand melde sig ind for kun 25 kr. om året. Familiemedlemmerne får adgang til de samme medlemsfordele (CøliakiNyt og velkomstpakke sendes kun til personlige medlemmer).

Kontingentsatser 2020

Ordinært (personligt) medlemskab 375 kr.
Familiemedlemskab (pr. ekstra person i husstanden) 25 kr.
Pensionister 300 kr.
Unge 18-25 år 300 kr.
Virksomhedsmedlemskab 500 kr.

Gebyr ved indmeldelse: 100 kr.

Bliv medlem