Børne-, Junior- og Familiecamp

Dansk Cøliaki Forening arrangerer hvert år camps for børn, børnefamilier og unge rundt om i landet. Vores camps er først og fremmest et frirum for børn og unge, hvor de har mulighed for at deltage i et glutenfrit fællesskab på lige fod med de andre jævnaldrende.

Campene finder sted i naturskønne omgivelser med gode muligheder for leg, spil, hygge og det at spise masser af god glutenfri mad. Nogle gange indgår workshops, besøg af fagpersoner eller andre læringsmæssige aktiviteter.

OBS: Alle arrangementer afholdes selvfølgelig under forudsætning af, at corona-restriktionerne tillader det og vil alle blive gennemført i overensstemmelse  med de retningslinjer, der er gældende på det tidspunkt.

Vi håber på sigt at kunne afholde en Ungecamp, hvor vi bl.a. sætter fokus på det at leve med cøliaki som ung.

Læs mere om: