Millionstøtte til forskning i cøliaki

Bagger-Sørensen Fonden har som led i sin nye uddelingspolitik valgt at støtte cøliakiforskning med 3 mio. kr. I Dansk Cøliaki Forening glæder vi os til at følge projektet.

3 mio. kr. fra Bagger-Sørensen Fonden

Forskningsprojektet inden for cøliaki ledes af professor Steffen Husby ved Syddansk Universitet/ overlæge ved H.C. Andersen Børne- og Ungehospital, Odense Universitetshospital, der om projektet udtaler:

”Projektet kan bringe os tættere på årsagen til cøliaki og lede til en mere sikker diagnostik i hverdagen. I projektet undersøges hvad det betyder for personer med tarmsygdommen cøliaki, når de også mangler immunglobulin A (IgA), der er en vigtig del af tarmens immunforsvar.

Projektet vil bl.a. afdække hvor hyppigt IgA-mangel følger med dét at have cøliaki-sygdommen. Endvidere hvordan tarmslimhinden ser ud, og hvordan tarmslimhindens celler fungerer ved samtidig tilstedeværelse af IgA mangel og cøliaki. Slutteligt er det planen at undersøge hvordan tarmens sammensætning af bakterier ser ud, når man både har cøliaki og IgA-mangel”.

Projektet støttes med 3 mio. kr. og har en løbetid på 3 år.

 

 

Kilde: www.baggersoerensenfonden.dk