Hvad sker der med Dansk Cøliaki Forenings generalforsamling og landsmøde?

Det er stadig planen at gennemføre landsmødet ved fysisk fremmøde.

Opdatering 25. august 2020

Bestyrelsen har besluttet at holde fast i at gennemføre landsmødet i Hotel Scandic i Lyngby, hvis myndighederne tillader det. Der vil komme flere informationer ud om de praktiske foranstaltninger til deltagerne, når vi kommer tættere på.

 

Generalforsamlingen og landsmødet blev flyttet til den 26. september 2020, da Danmark blev lukket ned på grund af coronaudbruddet i foråret. Allerede dengang forberedte bestyrelsen sig på, at muligheden for at afholde mødet i september er helt afhængigt af, om myndighederne fraråder større forsamlinger eller at vi mødes på tværs af landsdelene til den tid, og at det i øvrigt vurderes at være forsvarligt at afholde et daglangt møde af denne størrelse.

Med den seneste opblussen i coronasmitten, vokser bekymringen for at deltage i større arrangementer naturligvis også. Dansk Cøliaki Forenings bestyrelse følger løbende situationen og forholder sig til  Sundhedsstyrelsens meldinger og anbefalinger.

Bliver det nødvendigt endnu engang at aflyse foreningens generalforsamling og landsmøde, bliver generalforsamlingen 2020 afviklet online, hvis det er muligt at få en teknisk løsning på plads tids nok. Landsmødets planlagte faglige oplæg vil også blive udbudt online i løbet af efteråret, hvis det bliver nødvendigt at aflyse arrangementet. I tilfælde af aflysning vil alle tilmeldte få deltagergebyret refunderet.