Generalforsamling og landsmøde 2020 - aflyst

Bestyrelsen besluttede i foråret at udskyde årets generalforsamling og landsmøde med henvisning til myndighedernes anbefalinger vedrørende COVID-19. Landsmødet er blevet endeligt aflyst efter statsministerens nye udmeldinger den 18. september 2020, og generalforsamlingen er udskudt.

Faglig inspiration og fællesskab

Landsmødet byder på faglige oplæg, muligheden for at møde andre med cøliaki og en god glutenfri frokost. Deltagelse i landsmødet koster 100 kr. og kræver tilmelding. Årets landsmøde finder sted på Scandic Eremitage i Lyngby.

Program for landsmødet lørdag den 26. september 2020 – aflyst

Generalforsamlingen bliver afholdt online – dato bliver udmeldt så hurtigt som muligt.

9.00 Kaffe og registrering af stemmeberettigede
9.30 Formanden byder velkommen og præsenterer den store medlemsundersøgelse samt strategi 2020-22
10.15 Ernæring og sundhed, oplæg og dialog ved Tine Jørgensen, cand.scient. i klinisk ernæring
11.15 Kaffepause
11.30 Generalforsamling
13.00 Frokost, besøg af glutenfri producenter og rundbordssnak om den nye strategi.
15.00 Oplæg ved Line Lund Kårhus
16.30 Opsummering og afrunding

Du kan tilmelde dig Landsmøde og generalforsamling via din medlemside her

Deltag i generalforsamlingen

På generalforsamlingen vil bestyrelsen berette om aktiviteter og regnskab for 2019 (årsrapport) og ikke mindst præsentere budget og planer for 2020.

Formand Anders Ankerstjerne er sammen med bestyrelsesmedlemmerne Gry Revall Klærke, Charlotte Hvidkjær og Thomas Krogholt Christiansen på valg. Anders Ankerstjerne genopstiller som formand, og Gry Revall Klærke stiller op til endnu to år i bestyrelsen.

Daniel Jeppesen, Birgitte Viereck, Marco Andersen og Johan Sunekær Nielsen er ikke på valg før i 2021.

Der er plads til nye ansigter i bestyrelsen. Hvis du er interesseret i at vide mere om bestyrelsesarbejdet, er du velkommen til at kontakte sekretariatsleder, Dennis Nedergaard Larsen på +45 2552 0835.

Dagsorden for generalforsamlingen (ifølge vedtægterne):

  1. Godkendelse af dagsorden
  2. Valg af dirigent
  3. Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning 2019
  4. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab 2019
  5. Fremlæggelse af budget 2020
  6. Fastsættelse af kontingent 2020
  7. Behandling af indkomne forslag
  8. Valg til bestyrelsen
  9. Valg af revisor
  10. Eventuelt

Ønsker du kun at deltage i generalforsamlingen (og ikke resten af landsmødet), så send os meget gerne en mail på post@coeliaki.dk, så vi ved, hvor mange vi skal vente.

For at være stemmeberettiget skal du have betalt kontingent for 2020 – hvis du tilmelder dig generalforsamlingen på forhånd, kan vi klare betalingen, inden du møder op på Scandic Eremitage.