Generalforsamling og landsmøde 2020

Dansk Cøliaki Forenings næste generalforsamling og landsmøde finder sted på Hotel Scandic i Glostrup den 28. marts 2020.

Landsmødet byder på faglige oplæg, muligheden for at møde andre med cøliaki og en god glutenfri frokost.

Foreløbigt program for landsmødet kl. 9.00-17.00 lørdag den 28. marts 2020

 • Kaffe og registrering af stemmeberettigede
 • Formanden byder velkommen
 • Fagligt oplæg
 • Generalforsamling
 • Frokost og besøg af glutenfri producenter
 • Oplæg om måltidets sociale betydning ved Nanna Klerk
 • Afrunding

Du kan tilmelde dig Landsmøde og generalforsamling via din medlemside her

På generalforsamlingen vil bestyrelsen gennemgå aktiviteter og regnskab for 2019 og præsentere budgettet og de første planer for 2020. Formanden og 3 af bestyrelsesmedlemmerne er på valg i 2020.

Foreløbig dagsorden for generalforsamlingen (ifølge vedtægterne)

 1. Godkendelse af dagsorden
 2. Valg af dirigent
 3. Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning 2019
 4. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab 2019
 5. Fremlæggelse af budget 2020
 6. Fastsættelse af kontingent 2020
 7. Behandling af indkomne forslag
 8. Valg til bestyrelsen
 9. Valg af revisor
 10. Eventuelt