Generalforsamling og landsmøde 2020

Bestyrelsen besluttede i foråret at udskyde årets generalforsamling og landsmøde med henvisning til myndighedernes anbefalinger vedrørende COVID-19.

Faglig inspiration og fællesskab

Landsmødet byder på faglige oplæg, muligheden for at møde andre med cøliaki og en god glutenfri frokost. Deltagelse i landsmødet koster 100 kr. og kræver tilmelding. Årets landsmøde finder sted på Scandic Eremitage i Lyngby.

Program for landsmødet lørdag den 26. september 2020 (ny dato)

9.00 Kaffe og registrering af stemmeberettigede
9.30 Formanden byder velkommen og præsenterer den store medlemsundersøgelse
10.15 Ernæring og sundhed, oplæg og dialog ved Tine Jørgensen, cand.scient. i klinisk ernæring
11.15 Kaffepause
11.30 Generalforsamling
13.00 Frokost og besøg af glutenfri producenter
15.00 Oplæg og dialog om måltidets sociale betydning ved Nanna Klerk, cand.pæd.ant. og Ida Havndrup, psykologistuderende
16.30 Opsummering og afrunding

Du kan tilmelde dig Landsmøde og generalforsamling via din medlemside her

Deltag i generalforsamlingen

På generalforsamlingen vil bestyrelsen berette om aktiviteter og regnskab for året, der gik, og ikke mindst præsentere budget og planer for 2020.

Formand Anders Ankerstjerne er sammen med bestyrelsesmedlemmerne Gry Revall Klærke, Charlotte Hvidkjær og Thomas Krogholt Christiansen på valg. Anders Ankerstjerne genopstiller som formand, og Gry Revall Klærke stiller op til endnu to år i bestyrelsen.

Daniel Jeppesen, Birgitte Viereck, Marco Andersen og Johan Sunekær Nielsen er ikke på valg før i 2021.

Dagsorden for generalforsamlingen (ifølge vedtægterne):

  1. Godkendelse af dagsorden
  2. Valg af dirigent
  3. Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning 2019
  4. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab 2019
  5. Fremlæggelse af budget 2020
  6. Fastsættelse af kontingent 2020
  7. Behandling af indkomne forslag
  8. Valg til bestyrelsen
  9. Valg af revisor
  10. Eventuelt

Ønsker du kun at deltage i generalforsamlingen (og ikke resten af landsmødet), så send os meget gerne en mail på post@coeliaki.dk, så vi ved, hvor mange vi skal vente.

For at være stemmeberettiget skal du have betalt kontingent for 2020 – hvis du tilmelder dig generalforsamlingen på forhånd, kan vi klare betalingen, inden du møder op på Scandic Eremitage.