Generalforsamling 2020

Generalforsamlingen og landsmødet blev aflyst to gange i løbet af 2020 på grund af corona-situationen. Generalforsamlingen 2020 bliver afviklet online torsdag den 14. januar 2021. Den øvrige del af landsmødet 2020 er helt aflyst.

Generalforsamling 2020

Torsdag den 14. januar 2021

Vi opdaterer løbende siden f.eks. med information om, hvordan du tilmelder dig og deltager online.

Dagsorden for generalforsamlingen (ifølge vedtægterne):

  1. Godkendelse af dagsorden
  2. Valg af dirigent
  3. Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning 2019
  4. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab 2019
  5. Fremlæggelse af budget 2021
  6. Fastsættelse af kontingent 2021
  7. Behandling af indkomne forslag
  8. Valg til bestyrelsen
  9. Valg af revisor
  10. Eventuelt

For at være stemmeberettiget på generalforsamlingen skal du have betalt kontingent for 2020.

Deltag i generalforsamlingen

På generalforsamlingen vil bestyrelsen berette om aktiviteter og regnskab for 2019 (se årsrapport).

Formand Anders Ankerstjerne er sammen med bestyrelsesmedlemmerne Gry Revall Klærke, Charlotte Hvidkjær og Thomas Krogholt Christiansen på valg.

Anders Ankerstjerne genopstiller som formand, og Gry Revall Klærke stiller op til endnu to år i bestyrelsen.

Daniel Jeppesen, Birgitte Viereck, Marco Andersen og Johan Sunekær Nielsen er ikke på valg før på generalforsamlingen for 2021, der bliver afholdt senere i 2021.

Der er plads til nye ansigter i bestyrelsen. Hvis du er interesseret i at vide mere om bestyrelsesarbejdet, er du velkommen til at kontakte sekretariatsleder Dennis Nedergaard Larsen på 2552 0835.