Merudgifter

Tidligere dækkede kommunerne merudgifter forbundet med at leve med cøliaki. Desværre har de fleste kommuner siden efteråret 2016 fjernet tilskuddene, så det efterhånden er en meget begrænset gruppe af primært personer med flere tilskudsberettigede diagnoser samt visse grupper af børn, der stadig får dækket deres merudgifter.