HUSK - status på tilbagekaldelsen

HUSK- produkter blev kaldt tilbage den 15. april pga. mistanke om salmonella. Salmonella er foreløbig kun fundet i HUSK-kapsler, og Fødevarestyrelsen oplyser, at salmonellabakterien dræbes ved bagning. Orkla oplyser, at de forventer at HUSK er tilbage på markedet til oktober.

HUSK tilbagekaldt

Fødevarestyrelsen oplyste den 9. april 2021, at HUSK kapsler blev trukket tilbage fra markedet pga. fund af salmonella.

Statens Serum Institut udsendte den 15. april 2021 en pressemeddelelse, hvor de oplyste at der er tale om et alvorligt udbrud af salmonella med flere syge og indlagte og desværre blev også tre dødsfald knyttet til salmonella-udbruddet.

Samme dag besluttede producenten Orkla Care A/S at tilbagekalde hele sortimentet af HUSK-produkter baseret på mistanke. Der er stadig kun fundet salmonella i kapslerne.

Orkla orienterer løbende om udviklingen på siden HUSK.dk.

Salmonella dræbes ved bagning

Fødevarestyrelsen oplyser, at:
”Hvis der er salmonella i loppefrøskaller, og de ikke bliver varmebehandlet, for eksempel kogt eller bagt, kan de udgøre en risiko for, at man bliver syg. Salmonellabakterien dræbes ved bagning eller kogning, så her vil der være en meget begrænset risiko.
Maden skal opvarmes, indtil kernetemperaturen når op på mindst 75 grader.