Generalforsamling 2022

Dansk Cøliaki Forening inviterer til generalforsamling på Vejle Center Hotel. Generalforsamlingen finder sted lørdag den 8. oktober 2022 kl. 13.30-14.45.

Hvad sker der på generalforsamlingen?

For at være stemmeberettiget på generalforsamlingen skal du have betalt kontingent for 2022. Det er gratis at deltage i generalforsamlingen kl. 13.30-14.45.

Dagsorden

  1. Godkendelse af dagsorden
  2. Valg af dirigent
  3. Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning 2021
  4. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab 2021
  5. Fremlæggelse af budget
  6. Fastsættelse af kontingent 2023
  7. Behandling af indkomne forslag
  8. Valg til bestyrelsen
  9. Valg af revisor
  10. Eventuelt

 

Læs Dansk Cøliaki Forenings vedtægter.

Læs referatet fra Generalforsamlingen 2021

Læs årsrapporten for 2021

Se bestyrelsen 2021-2022.

Se det samlede program for landsmødet 2022.

Valg til bestyrelsen

 

Formand Anders Ankerstjerne og bestyrelsesmedlemmerne Gry Revall Klærke og Trine Geerthsen er på valg.

Ann Katrin Faurschou, Daniel Jeppesen og Johan Sunekær Nielsen blev valgt for to år på generalforsamlingen 2021.

Vil du være med i bestyrelsesarbejdet?

Hvis du vil vide mere om arbejdet i bestyrelsen, er du velkommen til at kontakte sekretariatsleder Dennis Nedergaard Larsen på 2552 0835.

Forslag til generalforsamlingen

Hvis du har forslag til generalforsamlingen, skal du sende sende det til os på post@coeliaki.dk senest 3 uger før generalforsamlingen (lørdag d. 17. september 2022) jf. vedtægternes §9.

Praktiske oplysninger

Vejle Center Hotel

Willy Sørensens Plads 3

7100 Vejle

vejlecenterhotel.dk