Socialrådgiver

Her kan du læse mere om, hvad vores socialrådgiver kan hjælpe dig med.

Kommunen

Vores socialrådgiver kan vejlede bredt om de muligheder, som findes for at søge om økonomisk hjælp i kommunen. Det drejer sig f.eks. om muligheden for at søge om støtte til høje boligudgifter eller hvis du har en stor forsørgerbyrde. Det kan også være muligheden for at få hjælp til at betale uforudsigelige enkeltudgifter til sygehusbehandling, medicin eller tandbehandling mm, eller det kan  være muligheden for at få kompensation for tabt arbejdsfortjeneste til familier med børn og unge op til 18 år.

Arbejdspladsen

Hvis du er i et ansættelsesforhold, og udover din cøliakidiagnose har andre helbredsmæssige udfordringer, så kan vores socialrådgiver hjælpe med at tale med dig om de muligheder der er for at fastholde dit job. Det kan være en snak om de muligheder som der findes for at få kompenserende ordninger, hvis du har brug for hjælp til særlige arbejdsfunktioner eller hvis du har et hyppigt sygefravær grundet en kronisk og langvarig lidelse.

Hvis du, eller en nærtstående, bliver syg kan vores socialrådgiver også rådgive og vejlede dig bredt i forbindelse med dit fravær fra arbejdet. Det kan være der findes ordninger i din overenskomst, som giver dig særlige muligheder, eller du har en pensionsforsikring som kan komme til udbetaling. Det kan også være du er i tvivl om hvilken betydning længerevarende fravær eller sygdom kan få for dit ansættelsesforhold – eller hvilke konsekvenser det kan få for dit forsørgelsesgrundlag som helhed, hvis du bliver opsagt.

 

 

Arbejdsmarkedslovgivning

Hvis du har en sag i kommunen, og du er i tvivl om dine rettigheder og pligter, så kan vores socialrådgiver vejlede dig om de muligheder som findes i lovgivningen. Det kan være retten til sygedagpenge, eller muligheden for at få udbetalingen forlænget. Det kan også være spørgsmål relateret til at få en varig forsørgelse fra kommunen i form af fleksjob, seniorpension, tidlig pension eller førtidspension. Det kan også væres spørgsmål som relaterer sig til kontanthjælp, ressourceforløb eller jobafklaringsforløb.

Klagemuligheder

Hvis du er utilfreds med en afgørelse fra kommunen vil vores socialrådgiver kunne hjælpe dig med dine klagemuligheder, og ville også kunne henvise til andre frivillige organisationer eller instanser,  hvor du f.eks. kan få hjælp til at få en bisidder med til dine samtaler på kommunen eller med mere dybdegående hjælp til en eventuelt længerevarende sag med kommunen.