Stil op til bestyrelsen

Bestyrelsens medlemmer vælges på den årlige generalforsamling. Formand og bestyrelsesmedlemmer er valgt for to år, mens suppleanter vælges for 1 år.

 

Hvis du vil stille op til bestyrelsen, kan du kontakte formanden eller sekretariatet.