Sundhedsstyrelsen har lavet en oversigt over persongrupper, som er særligt sårbare ved smitte med COVID-19. Her kan du læse mere om, hvilke grupper, der er særligt udsat.

Sundhedsstyrelsen har samlet alle sundhedsfaglige råd til særligt udsatte og deres pårørende, så det er let at få et overblik over hvordan du skal forholde dig i din hverdag.

Ny coronavirus/COVID-19 er stadig en ny sygdom, og derfor kan anbefalingerne ændre sig i takt med, at myndighederne får mere viden og flere erfaringer. Sundhedsstyrelsen opdaterer løbende sine anbefalinger.

 

Sundhedsstyrelsens råd til særligt udsatte.

 

 

 

 

Hvem er de særlige risikogrupper?

Nogle grupper er særligt udsatte for at blive alvorligt syge, hvis de smittes med ny coronavirus/COVID-19. Det gælder:

 • Ældre over 65 år (især over 80 år)
 • Personer med følgende kroniske sygdomme:
  • Hjertekarsygdom (gælder ikke velbehandlet forhøjet blodtryk)
  • Lungesygdom (gælder ikke mild og velbehandlet astma)
  • Kronisk nyresygdom med nedsat nyrefunktion
  • Kronisk leversygdom
  • Diabetes type 1 og 2, især hvis man har følgevirkninger
  • Muskelsygdomme og neuromuskulære sygdomme, hvor man har nedsat hostekraft eller svært ved at komme af slim fra luftvejene
  • Svær overvægt med BMI over 35-40 afhængig af, om man har andre risikofaktorer også
  • Særlige blodsygdomme, hvor der vurderes at være øget risiko for komplikationer
 • Personer med nedsat immunforsvar som følge af:

  • Blodsygdomme
  • Organtransplantation
  • Immunhæmmende behandling, herunder kemoterapi eller strålebehandling som led i behandling af kræft
  • HIV-infektion med svær påvirkning af immunsystemet
 • Børn med kronisk sygdom (som ovenfor) eller som har følgetilstande efter at være født for tidligt
 • Gravide og kvinder op til to uger efter fødsel (ud fra et forsigtighedsprincip)

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du er i særlig risiko eller har brug for særlig rådgivning, anbefaler vi at du taler med den læge, som behandler dig.