Arv og testamente

Du har mulighed for at oprette et testamente, hvor du kan donere arv til os. Din arv går til at støtte levevilkårene for personer med cøliaki.

Testamentet er gratis at oprette, da vi har indgået et samarbejde med Dokument 24 om oprettelse af testamenter. Testamentet er gratis, når vi er skrevet ind i testamentet.

Al arv går ubeskåret til vores arbejde, da vi er fritaget for at betale arveafgift/boafgift.

Vi sætter pris på store som små donationer.

30 %-reglen

Når du opretter et testamente, hvor du for eksempel giver arv til søskende eller andre fjernere slægtninge, så skal de betale op mod 36,25 % i arveafgift. Hvis du opretter et testamente hos Dokument 24, kan de hjælpe dig med at nedsætte arveafgiften til 30 %.

Når afgiften reduceres, donerer du samtidig arv til os. Dine søskende eller andre fjernere slægtning betaler på denne måde mindre i afgift samtidig med, at vi modtager donationer fra din arv. Dine arvinger og Dansk Cøliaki Forening får alle gavn af dette. Dokument 24 vil gerne forklare, hvordan det foregår juridisk samt hjælpe dig med oprettelsen af denne type testamente.