Lukket i Kristi Himmelfartsdagene

Sekretariatet og Cøliakirådgivningen holder lukket torsdag 13/5 - søndag 16/5 2021.